Projekty

2012-2014:

ESF ve spolupráci s Katedrou filozofie FF UP (Centrum pro práci s renesančními texty)

2011: B. Pokorná

Vademecum latinskou syntaxí (FRVŠ)

2010: B. Pokorná

Vademecum antickým uměním (FRVŠ)

2010-2013: B. Pokorná, N. Sklenářová

ESF ve spolupráci s ÚKS FF Muv Brně (Inovace studijních oborů Ústavu klasických studií FF MU)

2009: J. Šubrt

Podpora habilitačních a profesorských řízení (RP)

2009: FF UP (koordinátor za katedru - B. Pokorná)

Moderní technologie v univerzitní výuce (ESF)

2008: J. Šubrt, B. Pokorná

Multimediální učebna na Katedře klasické filologie (RP).

2008: B. Pokorná, N. Sklenářová

Latina-Lingua franca 21. století (FRVŠ)

2008: L. Kysučan, B. Pokorná

Inovace kurzu Humanistická a barokní latina (FRVŠ)

2007: B. Pokorná, L. Kysučan

Propagace výuky latinského jazyka (FRVŠ)

2006: B. Pokorná, L. Kysučan

Inovace předmětu Antické umění na Katedře klasické filologie (FRVŠ)

2005: B. Pokorná, J. Šubrt

Rozvoj strukturovaného studijního programu latinské filologie (Rozvojový a transformační projekt)

2004: B. Pokorná, J. Šubrt

Další rozvoj nové struktury a modulární skladba studijního programu latinské filologi (Program na podporu rozvoje)

2003: B. Pokorná, J. Šubrt

Rozvoj bakalářského studijního programu Latinská filologie (Program na podporu rozvoje)

2002: B. Pokorná

Typologie starověkých staveb ve vztahu k tvarům jejich půdorysných základen (vnitřní grant FF UP)

2001: J. Janoušek, J. Šubrt, B. Pokorná

Zavedení bakalářského studijního programu Latinská filologie (FRVŠ)

1997: B. Pokorná

Antická tvář Olomouce (vnitřní grant FF UP)

1993: J. Janoušek, B. Pokorná, L. Kysučan

Regionální centrum klasických studií (FRVŠ)