Konference

  • I. interdisciplinární konference: "Pojetí kultu v judaismu, křesťanství a islámu mezi antikou a novověkem" (2011)
  • Platónovo Symposium v antické tradici (2007)
  • Netradiční přístupy k výuce klasických jazyků (2007)
  • Letní škola klasických studií „Poutě sem a poutě zpět“ (2003)
  • Klasická studia na prahu 3. tisíciletí (2003)
  • Apokatastasis nebo apokalypsis (2001)