Rozvrh a harmonogram


Harmonogram KKF – ZS 2018/2019

Harmonogram Katedry KLASICKÉ FILOLOGIE –
LETNÍ semestr 2018/2019

Harmonogram ke stažení zde

11. 2. 2019 –
31. 8. 2019

letní semestr

11. 2. – 12. 5. 2019

výuka v letním semestru, 13 výukových týdnů
(týden 6. – 12. 5. je zápočtový)

do 29. 3. 2019

vypsání termínů červnových SZZk / obhajob do IS STAG

do 30. 4. 2019

termín pro zadávání témat Bc. diplomových prací

do čtvrtka
2. 5. 2019, 11:00

termín pro odevzdání a evidenci Bc. a Mgr. diplomových prací k červnovým obhajobám (STAG)

termín ukončení zápisu k  červnovým SZZk a obhajobám (STAG)[1]

termín kontroly studijních povinností (uzavření studia) k červnovým SZZk / obhajobám (STAG)

(pouze pro studenty FF, mezifakultní studenti se řídí termíny jednotlivých fakult)

13. 5. – 30. 6. 2019

letní zkouškové období

20. 5. – 14. 6. 2019
(bude upřesněno)

státní závěrečné zkoušky (SZZk) a obhajoby

do 7.6.2019

vypsání termínů zářijových SZZk / obhajob do IS STAG

do čtvrtka 20.6. 2019, 11:00

termín ukončení zápisu k zářijovým SZZk a obhajobám (STAG)[2]

 

termín kontroly studijních povinností (uzavření studia) k zářijovým SZZk / obhajobám (STAG)

 

v úterý (pouze tento jeden den!!!) 20. 8. 2019, 11:00

 

termín pro odevzdání a evidenci Bc. a Mgr. diplomových prací k zářijovým obhajobám (STAG)[3]

1. 7. – 31. 8. 2019

hlavní prázdniny

 

26. 8 – 5. 9. 2019 (bude upřesněno)

 

zářijové státní závěrečné zkoušky (SZZk) a obhajoby

 

5. 9. 2019

 

mezní termín pro splnění studijních povinností za akad. rok 2018/2019

 

pátek 6. 9. 2019 15:00

 

mezní termín pro zadávaní výsledků do IS STAG za akad. rok 2018/2019


Přijímací řízení
2019/2020

víkend

18. – 19. 5. 2019

přijímací zkoušky pro všechny typy a formy Bc. studia oborů akreditovaných v českém jazyce

 

víkend

25. – 26. 5. 2019

přijímací zkoušky pro všechny typy a formy Bc. studia oborů akreditovaných v českém jazyce (uchazeči se specifickými potřebami)

10. a 11. 6. 2019

přijímací zkoušky pro navazující magisterské studium (ústní pohovory)

3. 9. 2019

mimořádný termín přijímací zkoušky pro všechny formy a typy studia


Viz také podrobný harmonogram akademického roku 2018/ 2019 na FF UP

www.ff.upol.cz/fileadmin/userdata/FF/studium/harmonogram/Harmonogram_FF-2018-2019_final.pdf

 


[1] Dodatečný zápis ke státním zkouškám a obhajobám nebude bez výjimky možný!

[2] Důležité UPOZORNĚNÍ!: Zářijové termíny státnic jsou pouze opravné nebo určené k dokončení státnice z června (tzn. buď Obhajoba nebo SZZK), a není možné se na ně přihlásit jako na první termín státnic!! Výjimku mohou obdržet pouze studenti na ERASMUS, někteří mezifakultní studenti nebo dlouhodobě nemocní.  

[3]Studenti, kteří odevzdají svou práci v uvedeném termínu, se vzdávají svého práva na seznámení s posudky své závěrečné práce nejméně jeden týden před konáním obhajoby. Student musí při odevzdání práce odevzdat souhlas se zkrácením této lhůty!