Odkazy

On-line katalogy knihoven v Německu

On-line katalogy knihoven ve Velké Británii

Překlady latinských a řeckých textů

Iliteratura.cz - litterae antiquae

The Satyricon of Petronius Arbiter

Internetové on-line slovníky a jiné pomůcky