PhDr. Jiří Šubrt, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585633556
Pracoviště:
Katedra klasické filologie
Org. jednotka:
Filozofická fakulta
Adresa:
Na Hradě 5
Místnost:
3.05
Pracovní zařazení:
odborný asistent
Konzultační hodiny:
Pravidelné
Místnost:
Poznámka:
středa
10:00–11:00
3.05
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 7. 2016 – 31. 8. 2017)
  • Člen AS fakulty (1. 3. 2017 – )
Redakční rada
  • Auriga (člen, 2005–)
  • Listy filologické (člen, 1995–)
Oborová rada
  • obor klasická filologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (člen, 2015–)
DISERTAČNÍ PRÁCE
Šubrt J. Narativní postupy v Jeronýmově Vita Pauli. Narativní postupy v Jeronýmově Vita Pauli. 2007.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Šubrt J. Aurelius Augustinus a latinské rétorické vzdělání. In Vymětalová K. (Eds.) Vivat latina reserata. 2014.
Šubrt J. Dramatizace stoické filosofie a drama hrůzy. Seneca, Faidra. 2012.
Šubrt J. Aurelius Augustinus a antické vzdělání. Latina v církevním a světském školství. 2009.
Šubrt J. Jeronýmovy vitae eremitarum jako zábavná literatura. Sambucus II. Práce z klasickej filológie, latinskej medievalistiky a neolatinistiky. 2007.
Šubrt J. Bestiae Christum loquuntur. Druhý život antického mýtu. Sborník z vědeckého symposia Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty. 2004.
Šubrt J. Obraz konce světa v římské epice. Apokatastasis nebo apokalypsis. Antické představy o konci světa. 2001.
Šubrt J. Locus amoenus v antické literatuře. Locus amoenus - místo líbezné. Symposium o české hymně 27.10.1993. 1994.
Šubrt J. The Emancipation of the Bible as a Literary Text in the Latin Area of the Roman Imperium. Bible and its Tradition. Bible in Intercultural Communication. 1994.
KNIHA - CELEK
Kitzler P., Dudzik P., Adámková I., Šubrt J. Příběhy raně křesťanských mučedníků. Výbor z nejstarší latinské a řecké martyrologické literaturykých mučedníků. Výbor z nejstarší latinské a řecké martyrologické literatury. Příběhy raně křesťanských mučedníků. Výbor z nejstarší latinské a řecké martyrologické literaturykých mučedníků. Výbor z nejstarší latinské a řecké martyrologické literatury. 2009.
Šubrt J., Pultrová L., Urbanová D., Malá M. Archaická latina. Archaická latina. 2006.
Šubrt J. Římská literatura. undefined. 2005.
KAPITOLA V KNIZE
Šubrt J. Hagiographic Romance: Novelistic Narrative Strategy in Jerome´s Lives of Hermit. The Ancient Novel and the Frontiers of Genre. 2014.
Šípová P., ŠUBRT J. Historia curiositatis. Motiv zvědavosti v Jeronýmově "Vita Malchi monachi captivi". Ad honorem Eva Stehlíková. 2011.
Znebejánek F. Ralf Dahrendorf: historie poměn třídních konfliktů. In Šubrt J. (Eds.) Historická sociologie: Teorie dlouhodobých vývojových procesů. 2007.
Šubrt J. Jeroným, Výbor z dopisů. Jeroným, Výbor z dopisů. 2006.
Šubrt J. Jeroným, Legendy o poustevnících (Vitae eremitarum). Jeroným, Legendy o poustevnících (Vitae eremitarum). 2002.
ABSTRAKT
Šubrt J. Hagiographic romance: novelistic narrative strategy in Jerome´s Lives of Saint Hermits. ICAN IV. Crossroads in the Ancient Novel: Spaces, Frontiers, Intersections. 2008.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Šubrt J. Aurelius Augustinus a pozdně antické školství. Letní škola klasických studií v Trnavě. 2008.
Šubrt J. Počátky monastických hnutí v antice. Letní škola klasických studií. 2006.
Šubrt J. Poutě a putování v antice. Letní škola klasických studií. 2004.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
RECENZE
ŠUBRT J. Proměny antické encyklopedické literatury. Listy filologické. 2012.
Šubrt J. Antické mýdlové opery. Avriga : zprávy Jednoty klasických filologů. 2002.
Šubrt J. Historiografické cento Michaela Granta. Listy filologické. 2001.
Šubrt J. Konference o konci světa na Univerzitě Palackého v Olomouci. Avriga : zprávy Jednoty klasických filologů. 2001.
Šubrt J. Dvě tváře Lucia Annaea Seneky. Literární noviny. 1992.
Šubrt J. Catilinae coniuratio v Kalivodově překladu. Listy filologické. 1990.
PROJEKT
Pokorná B., Kysučan L., Šubrt J., Engelbrechtová J., Janoušek J., Sklenářová N. Picture of Scandinavian nations in the Czech and Latin sources of Middle Ages and Early New Age. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýcovy, Norské granty, Česko-norský výzkumný program. 2014.
PŘEKLAD
Šubrt J., Šubrtová M. P. Veyne, Věřili Řekové svým mýtům? . 1999.
Šubrt J., Šubrtová M. P. Veyne, Věřili Řekové svým mýtům? Veritas vincit - Pravda vítězí. 1995.
Šubrt J. M. Součková, Locus amoenus: jeden z aspektů české národní tradice. Locus amoenus - místo líbezné. Symposium o české národní hymně. 1992.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Latinská četba 2 KKF/LC2 LS Se 2
Latinská literatura pozdního císařství 1 KKF/LLPC1 ZS 1
Latinská literatura pozdního císařství 1 KKF/LLPC1 ZS Se 1
Obhajoba diplomové práce KKF/MADP ZS 0
Obhajoba diplomové práce KKF/MADP LS 0
Latinská filologie KKF/MSZZK ZS 0
Latinská filologie KKF/MSZZK LS 0
Římská literatura1 KKF/RIL1 ZS 2
Římská literatura 2 KKF/RIL2 LS 2
Úvod do klasické filologie 1 KKF/UKF1 ZS 1
Úvod do klasické filologie 1 KKF/UKF1 ZS Se 1
Úvod do klasické filologie 2 KKF/UKF2 LS Se 1
Úvod do klasické filologie 2 KKF/UKF2 LS 1
Obhajoba bakalářské práce KKF/BCDP ZS 0
Obhajoba bakalářské práce KKF/BCDP LS 0
Latinská filologie KKF/BSZZK ZS 0
Latinská filologie KKF/BSZZK LS 0
Diplomový seminář 1 KKF/DIS1 ZS Se 0
Diplomový seminář 2 KKF/DIS2 ZS Se 0
Dějiny latinského jazyka 1 KKF/DLJ1 ZS 2
Dějiny latinského jazyka 2 KKF/DLJ2 LS 2
Interpretační seminář 11 KKF/ISB11 ZS Se 2
Interpretační seminář 12 KKF/ISB12 LS Se 2
Interpretační seminář 21 KKF/IS21 ZS Se 2
Interpretační seminář 22 KKF/IS22 LS Se 2
Latinská četba 1 KKF/LC1 ZS Se 2
Diplomový seminář 1 KKF/DISM1 ZS Se 0
Diplomový seminář 2 KKF/DISM2 ZS Se 0
Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.