Konference

Apokatastasis nebo apokalypsis (2001)

Letní škola klasických studií „Poutě sem a poutě zpět“ (2003)

Klasická studia na prahu 3. tisíciletí (2003)

Platónovo Symposium v antické tradici (2007)

Netradiční přístupy k výuce klasických jazyků (2007)

I. interdisciplinární konference: "Pojetí kultu v judaismu, křesťanství a islámu mezi antikou a novověkem" (2011)