Rozvrh a harmonogram


Harmonogram KKF – ZS 2018/2019

Harmonogram ke stažení

6. 9. 2018

mezní termín pro splnění studijních povinností za minulý rok 2017/2018

7. 9. 2018, 15:00

mezní termín pro zadávání výsledků do IS STAG

1. 9. 2018 –
10. 2. 2018

zimní semestr T

17. 9. – 16. 12. 2018

výuka v zimním semestru, 13 výukových týdnů
(týden 10. – 16. 12. je zápočtový)

do 15. 11. 2018

vypsání termínů lednových SZZk / obhajob do IS STAG

do 30. 11. 2017

termín pro zadávání témat Mgr. diplomových prací

7. 12. 2017 (pátek)

Den otevřených dveří UP

do čtvrtka
13. 12. 2018, 11:00

termín pro odevzdání a evidenci Bc. a Mgr. diplomových prací k lednovým obhajobám (STAG) M

termín ukončení zápisu k lednovým SZZk a obhajobám (STAG)*

termín kontroly studijních povinností (uzavření studia) k lednovým SZZk / obhajobám (STAG)

(pouze pro studenty FF, mezifakultní studenti se řídí termíny jednotlivých fakult)

2. 1. – 8. 2. 2019

zimní zkouškové období L

7. 1. – 25. 1. 2019
(bude upřesněno)

státní závěrečné zkoušky (SZZk) a obhajoby N

19. 1. 2018 (sobota)

Den otevřených dveří UP

11. 2. – 31. 8. 2019

letní semestr R

*Dodatečný zápis ke státním zkouškám a obhajobám nebude bez výjimky možný!

Přijímací řízení 2019/2020

1. 11. 2018 –
28. 2. 2019

podání přihlášky pro všechny typy a formy Bc. a navazujícího Mgr. studia oborů akreditovaných v českém jazyce

Viz také podrobný harmonogram akademického roku 2018/ 2019 na FF UP