[Translate to en:] Katedra klasické filologie

[Translate to en:] Katedra klasické filologie se zaměřuje na studium latinské filologie od antiky po humanismus a na vědy o antice (antická literatura, umění, historie), pozornost je také věnována antickým tradicím v české kultuře.

Členové katedry se vedle oborové výuky podílejí také na kurzech pro studenty jiných oborů. Na filozofické fakultě je to především výuka pro katedry historie, bohemistiky, muzikologie, teorie a dějin výtvarného umění. Mimo filozofickou fakultu jsou to kurzy na právnické a lékařské fakultě a na fakultě tělesné kultury.

Vedle obvyklé vědecko-výzkumné činnosti v oboru klasické filologie se členové katedry věnují i další odborné činnosti v rámci oboru – překladatelství (liteární i odborné překlady včetně soudních), členství v redakčních radách (Listy filologické, Auriga), oborových radách (FF MU, FSS MU), spolupráci s odbornými asociacemi učitelů klasických jazyků doma i v zahraničí (Asociace učitelů klasických jazyků ALFA, Euroclassica), konzultační činnosti (např. v oblasti lékařské terminologie – společnost Medling, s.r.o., překladů latinských textů úřední a právní povahy – Aback linguistic consulting, s.r.o.). Ve spolupráci s Národním institutem dětí a mládeže při MŠMT ČR se členové katedry podílejí na organizaci a tvorbě soutěžních úkolů pro středoškolskou olympiádu v latinském jazyce Certamen Latinum, která je čtvrtou největší jazykovou soutěží pro středoškoláky v ČR.