Digital Humanities

Digitální edice latinských textů (11. prosince 2019)

Užitečné odkazy

Projekt "Digital Editing of Medieval Manuscripts"

https://www.digitalmanuscripts.eu/

Výukové video "Encoding a Text"

https://youtu.be/nOtSpkoEkAc