Katedra klasické filologie

Katedra klasické filologie se zaměřuje na studium latinské filologie od antiky po humanismus a na vědy o antice (antická literatura, umění, historie), pozornost je také věnována antickým tradicím v české kultuře.

Členové katedry se vedle oborové výuky podílejí také na kurzech pro studenty jiných oborů. Na filozofické fakultě je to především výuka pro katedry historie, bohemistiky, muzikologie, teorie a dějin výtvarného umění. Mimo filozofickou fakultu jsou to kurzy na právnické a lékařské fakultě a na fakultě tělesné kultury.

Vedle obvyklé vědecko-výzkumné činnosti v oboru klasické filologie se členové katedry věnují i další odborné činnosti v rámci oboru – překladatelství (literární i odborné překlady včetně soudních), členství v redakčních radách (Listy filologické, Auriga), oborových radách (FF MU, FSS MU), spolupráci s odbornými asociacemi učitelů klasických jazyků doma i v zahraničí (Asociace učitelů klasických jazyků ALFA, Euroclassica), konzultační činnosti (např. v oblasti lékařské terminologie – společnost Medling, s.r.o., překladů latinských textů úřední a právní povahy – Aback linguistic consulting, s.r.o.).

Ve spolupráci s Národním institutem dětí a mládeže při MŠMT ČR se členové katedry podílejí na organizaci a tvorbě soutěžních úkolů pro středoškolskou olympiádu v latinském jazyce Certamen Latinum, která je čtvrtou největší jazykovou soutěží pro středoškoláky v ČR.

Zprávy

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)