Státní závěrečné zkoušky

Bakalářské zkoušky

Rozsah bakalářských zkoušek:

 • Obhajoba bakalářské diplomové práce v rozsahu 40-60 stran
 • Písemná zkouška z latinské morfologie a syntaxe
 • Ústní zkouška z latinské četby
 • Ústní zkouška z antické literatury
 • Na rozdíl od státní závěrečné zkoušky je u státní bakalářské zkoušky kladen důraz především na monografickou znalost prověřovaných disciplin

Okruhy k BSZZ - Latinská gramatika:

Morfologie

 • V písemném testu student prokáže znalosti jmenné i slovesné flexe. Zvláštní pozornost je věnována základním i složeným nepravidelným slovesům
 • Ant. Bartoněk, Latina pro posluchače filozofické fakulty, Brno 2007
 • Fr. Novotný, Základní latinská mluvnice, Praha 1992

Syntax

 • V písemném testu student prokáže znalost spojkové a pádové syntaxe na základě překladu českých vět do latiny
 • Obsahové věty
 • Příslovečné věty
 • Nepřímá závislost
 • Pádoslovné vazby

Antická literatura

Literatura

F. Novotný, Základní latinská mluvnice, SPN Praha 1957

P. Peňáz, D. Urbanová, Syntax latinského souvětí

A. Bartoněk, J. Janda, E. Kamínková, B. Mouchová, Latinská syntaktická cvičení (se slovníkem), Karolinum 1997


Závěrečné zkoušky

Rozsah státních závěrečných zkoušek:

 • Obhajoba diplomové práce v rozsahu 80-120 stran
 • Písemná zkouška z latinské morfologie, syntaxe a stylistiky
 • Ústní zkouška z latinské četby
 • Ústní zkouška z antické literatury, reálií, umění a tradic
 • Státní závěrečná zkouška prověřuje znalosti studenta magisterského navazujícího programu v širších souvislostech. Náročnost zkoušky spočívá především ve výběru originálních latinských textů, v teoretických otázkách z antické literatury se klade důraz na hledání analogií a souvislostí.

Okruhy otázek ke magisterské zkoušce z antické literatury

 1. Homér, řecká epika a počátky eposu v Římě.
 2. Klasická řecká tragédie a Senekovy latinské tragédie.
 3. Řecká komediografie a římská palliata.
 4. Hellenistická lyrická poezie a Catullova Carmina.
 5. Stará řecká lyrika a Q. Horatius Flaccus.
 6. M. Tullius Cicero a jeho literární tvorba.
 7. Římská satira.
 8. Hellenistická poezie a římská milostná lyrika.
 9. Řecký román a latinská románová literatura.
 10. Křesťanská apologetická literatura.
 11. Latinská literatura pozdní antiky.
 12. Řecká a římská historiografie v pozdní antice

 

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)