doc. PhDr. Jiří ŠUBRT, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633556

Katedra klasické filologie

Filozofická fakulta

Na Hradě 5

3.05

římká literatura, literatura pozdní antiky patristika

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
středa 09:45–11:15 3.05

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 7. 2016 – 31. 8. 2017)
  • Člen AS fakulty (1. 3. 2017 – )

Redakční rada

  • Auriga (člen, 2005–)
  • Listy filologické (člen, 1995–)

Oborová rada

  • obor klasická filologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (člen, 2015–)
DISERTAČNÍ PRÁCE
Šubrt J. Narativní postupy v Jeronýmově Vita Pauli. Narativní postupy v Jeronýmově Vita Pauli. 2007.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Šubrt J. Vitrum flexile aneb technologie vyprávění (Petronius, Satyricon 51). In Trefný M. (Eds.) Klasické rozhovory (Colloquia classica). 2019.
Šubrt J. Aurelius Augustinus a latinské rétorické vzdělání. In Vymětalová K. (Eds.) Vivat latina reserata. 2014.
Šubrt J. Dramatizace stoické filosofie a drama hrůzy. Seneca, Faidra. 2012.
Šubrt J. Aurelius Augustinus a antické vzdělání. Latina v církevním a světském školství. 2009.
Šubrt J. Jeronýmovy vitae eremitarum jako zábavná literatura. Sambucus II. Práce z klasickej filológie, latinskej medievalistiky a neolatinistiky. 2007.
Šubrt J. Bestiae Christum loquuntur. Druhý život antického mýtu. Sborník z vědeckého symposia Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty. 2004.
Šubrt J. Obraz konce světa v římské epice. Apokatastasis nebo apokalypsis. Antické představy o konci světa. 2001.
Šubrt J. Locus amoenus v antické literatuře. Locus amoenus - místo líbezné. Symposium o české hymně 27.10.1993. 1994.
Šubrt J. The Emancipation of the Bible as a Literary Text in the Latin Area of the Roman Imperium. Bible and its Tradition. Bible in Intercultural Communication. 1994.
KNIHA - CELEK
Kitzler P., Dudzik P., Adámková I., Šubrt J. Příběhy raně křesťanských mučedníků. Výbor z nejstarší latinské a řecké martyrologické literaturykých mučedníků. Výbor z nejstarší latinské a řecké martyrologické literatury. Příběhy raně křesťanských mučedníků. Výbor z nejstarší latinské a řecké martyrologické literaturykých mučedníků. Výbor z nejstarší latinské a řecké martyrologické literatury. 2009.
Šubrt J., Pultrová L., Urbanová D., Malá M. Archaická latina. Archaická latina. 2006.
Šubrt J. Římská literatura. undefined. 2005.
KAPITOLA V KNIZE
Šubrt J. Hagiographic Romance: Novelistic Narrative Strategy in Jerome´s Lives of Hermit. The Ancient Novel and the Frontiers of Genre. 2014.
Šípová P., ŠUBRT J. Historia curiositatis. Motiv zvědavosti v Jeronýmově "Vita Malchi monachi captivi". Ad honorem Eva Stehlíková. 2011.
Znebejánek F. Ralf Dahrendorf: historie poměn třídních konfliktů. In Šubrt J. (Eds.) Historická sociologie: Teorie dlouhodobých vývojových procesů. 2007.
Šubrt J. Jeroným, Výbor z dopisů. Jeroným, Výbor z dopisů. 2006.
Šubrt J. Jeroným, Legendy o poustevnících (Vitae eremitarum). Jeroným, Legendy o poustevnících (Vitae eremitarum). 2002.
ABSTRAKT
Šubrt J. Hagiographic romance: novelistic narrative strategy in Jerome´s Lives of Saint Hermits. ICAN IV. Crossroads in the Ancient Novel: Spaces, Frontiers, Intersections. 2008.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
RECENZE
ŠUBRT J. Proměny antické encyklopedické literatury. Listy filologické. 2012.
Šubrt J. Antické mýdlové opery. Avriga : zprávy Jednoty klasických filologů. 2002.
Šubrt J. Historiografické cento Michaela Granta. Listy filologické. 2001.
Šubrt J. Konference o konci světa na Univerzitě Palackého v Olomouci. Avriga : zprávy Jednoty klasických filologů. 2001.
Šubrt J. Dvě tváře Lucia Annaea Seneky. Literární noviny. 1992.
Šubrt J. Catilinae coniuratio v Kalivodově překladu. Listy filologické. 1990.
PROJEKT
Pokorná B., Kysučan L., Šubrt J., Engelbrechtová J., Janoušek J., Sklenářová N. Picture of Scandinavian nations in the Czech and Latin sources of Middle Ages and Early New Age. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýcovy, Norské granty, Česko-norský výzkumný program. 2014.
PŘEKLAD
Šubrt J., Šubrtová M. P. Veyne, Věřili Řekové svým mýtům? 1999.
Šubrt J., Šubrtová M. P. Veyne, Věřili Řekové svým mýtům? Veritas vincit - Pravda vítězí. 1995.
Šubrt J. M. Součková, Locus amoenus: jeden z aspektů české národní tradice. Locus amoenus - místo líbezné. Symposium o české národní hymně. 1992.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Interpretace latinského textu 1 KKF/ILT1 ZS Se 2

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)